Homepage План конспект уроку з укра нсько мови на тему вставн слова словосполучення х види за значенням


План конспект уроку з укра нсько мови на тему вставн слова словосполучення х види за значенням


Виписати з тексту слова, в яких в дбулася асим ляц я, вказати вид. Сучасна укра нська мова з практикумом IIIкурс Викладач : доц. Засоби по днання частин складного речення Теоретична частина: Опрацювати названу тему Практичн завдання: Виписати з художнього тексту 20 складних речень, указати вс засоби по днання складного речення сполучних, сполучне слово, нтонац я, видо-часов форми, порядок частин, лексичн елементи. Складносурядне речення Теоретична частина: Опрацювати теоретичний матер ал за планом лекц Практичн завдання: 1. П дготувати демонстрац йн картки букв IV групи. Виписати з художнього тексту 20 складносурядних речень з р зними смисловими в дношеннями м ж частинами складносурядного речення, вказати засоби зв'язку. У л с розкв тали конвал я, дикий нарцис перша весняна кашка. Об рунтуйте св й виб р. Знайд ть речення з в докремленими уточнювальними чле нами речення, поставте потр бн розд лов знаки. Перепиш ть слова, вставляючи зам сть крапок потр бн л тери. Методичн рекомендац вправи з укра нсько мови. Л тературу дивись у лекц ях. Фонетичний фонематичний анал з тексту Теоретична частина: Опрацювати розд ли "Фонетика" "Фонолог я" Практичн завдання: 1. Алжир Алж р, дебют деб'ют, С ц л я Сицил я, груп-па група, н кц я н' кц я, Балт ка Балтика, фой фо , Лурь Лур' , брутто бруто, бязь б'язь, металл метал, Мекка Мека, премь ра прем' ра, нтерв'ю нтер-вю, женшен женьшень, бюлетень б'юлетень, миш'як мишьяк, Шиллер Ш ллер, мм грац я м грац я, Австр я Австрия, д зель Д зель дизель, сер'йозний сер йозний, мад'яр мадяр, конвей р конве р, ател' атель , Рига Р га, л брето л бретто, силует силует, торфя-мий торф'яний, кювет кьювет, пископ еп скоп, м ра м рра, пан' вропейський пан вропейський, Монтескь Монтеск'. Укра нська мова: Практикум: Навч. Сучасна укра нська мова з практикумом I курс Тема 1. Твори Шевченко , мова Езоп , схили Дн про , поез Франко , бат г Петро , теорема П фагора , лист Катери на , сонати Бетховен , рукописи Пушк н , вузол Горд я , слово Тичини. Принципи вид лення частин мови Теоретична частина: Опрацювати названу тему. Список л тератури 1. Над р чкою у зат нку верби шепнула кв тка в тров люби М. Розд лов знаки в реченнях з вставними вставленими конструкц ями. Мета: вчити виділяти в тексті дійових осіб, спостерігати за структурою і сюжетом казки,розвивати навички читання тексту в особах,... В дкриваючи дужки, запиш ть подан назви з велико чи мало л тери, поясн ть х правопис. Л тературу дивись у лекц ях.


П дготувати фрагмент уроку, на якому вивча ться будь-яка буква групи II у зошит для творчих завдань.


Л тературу дивись у лекц ях.. Схожі: Розвиваюча: Розвивати фонематичний слух, увагу і пам'ять при слуханні та читання тексту, розвивати логічне мислення та мовленнєві... Виписати з тексту слова, в яких в дбулася асим ляц я, вказати вид. Принципи вид лення частин мови Теоретична частина: Опрацювати названу тему. Записати текст 250 сл в 2. Над горизон том на заход клубочилися хмарки по об д треба було ждати дощу. Перепиш ть текст, знявши риску у словах. Мета: вчити виділяти в тексті дійових осіб, спостерігати за структурою і сюжетом казки,розвивати навички читання тексту в особах,... Укра нська мова: Практикум: Навч. Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Тема 3: Орфограми, пов'язан з правописом сл в ншомовного походження План 1. Сучасна укра нська мова з практикумом IIIкурс Викладач : доц.

You may look:
-> бланк простого векселя образец заполненный
Л тературу дивись у лекц ях.
-> инструкция по переборке двигателя бмв м50б25
Стаття присвячена дослідженню проблеми розуміння у сучасній психолінгвістиці.
-> образец бланка на возврат 13 за учебу
Записати текст 200 сл в орфограф чно, а пот м фонетичною транскрипц ю.
-> драйвер для звука ad1980
Робота над буквою на уроц письма в клас Практична частина: 1.
-> видео уроки геометрии 9 класс уравнение линии на плоскости
Написати кал граф чно диктант 40сл в Список л тератури 1.
->SitemapПлан конспект уроку з укра нсько мови на тему вставн слова словосполучення х види за значенням:

Rating: 97 / 100

Overall: 66 Rates